Aykaç Diş Kliniğinin kurumsal kimlik ve websitesi çalışmaları. Brand idendity and website design for Aykaç Dentistry. İyiofis, İstanbul. 2012

www.aykacdis.com