Illustrations inspired from istanbul are designed for the Hokka producs. Hokka hediyelik ürünlerinde kullanılan İstanbul'dan ilham alan illüstrasyon çalışmaları. İstanbul, 2009.