V3 Fitness için hazırlanan kurumsal kimlik, websitesi, mekan yönelendirme ve duvar grafikleri. Brand identity, website, and wall graphics designed for V3 Fitness. İyiofis, İstanbul. 2012

www.v3fitness.com.tr